​Mùa hè sẽ trở nên thú vị với 10 trải nghiệm hấp dẫn này ​Mùa hè sẽ trở nên thú vị với 10 trải nghiệm hấp dẫn này 25 tháng 11, 2020

Mùa hè sắp quà rồi, các bạn đã trải nghiệm được những gì trong kì nghĩ này chưa. Nếu chưa thì hãy thử ngay và luôn 10 trải nghiệm hấp dẫn này đi nhé.

Ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản Ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản 25 tháng 11, 2020

Các khoáng sản đã và đang góp phần cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, nhưng hoạt động khai thác khoáng sản lại đang tác động xấu đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng.

Người mất căn bản nên làm gì khi học tiếng Đức? Người mất căn bản nên làm gì khi học tiếng Đức? 25 tháng 11, 2020

Những người mới bắt đầu học tiếng Đức hay những bạn mất căn bản về tiếng Đức chắc chắn nên xem bài viết này. Phần lớn đối tượng này đều bắt đầu học tiếng Đức căn bản lại từ đầu.